We komen enkel op huisbezoek als je je niet kan verplaatsen omwille van:

  • hoge leeftijd
  • medische redenen

Is vervoer het enige probleem, probeer dan toch met hulp van anderen naar de praktijk te komen.

Vraag het huisbezoek telefonisch aan vóór 10 uur, dit om de bezoeken goed te plannen.
Bij dringende gevallen kan het later.
Geef duidelijk je naam, adres, telefoonnummer en reden van het huisbezoek door.

De meest dringende bezoeken werken we eerst af.
Om die reden kan het zijn dat jouw huisbezoek een dag wordt verplaatst, maar dan brengen we jou hiervan op de hoogte.