Aanbevelingen betreffende het coronavirus: 
Gelieve bij griepsymptomen (koorts, hoesten, keelpijn, kortademigheid) geen online afspraak te maken, maar eerst telefonisch contact op te nemen (054/330652) voor verder advies. Neem zeker opnieuw contact op indien de symptomen veranderen of bij achteruitgang.
Voor andere dringende problemen of belangrijke chronische zorg kan u nog steeds een afspraak maken.

Indien u klachten van een luchtweginfectie vertoont (hoesten, keelpijn, neusloop,…) : BLIJF IN UW KOT!  De overheid vraagt ons om via een telefonisch consult in te schatten of u onderzocht dient te worden of niet. Aan u wordt gevraagd om in dat geval THUIS te blijven om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. U zal een attest van werkonbekwaamheid via ons ontvangen. Bekijk hier het advies voor mensen die thuis geïsoleerd zijn en hun omgeving.

De overheid heeft beslist om enkel te testen op het coronavirus in volgende gevallen:
– bij mensen die gehospitaliseerd worden
– bij zorgverstrekkers (artsen, verpleegkundigen, rusthuispersoneel,…) met koorts.

Bij vragen rond het coronavirus kan je terecht op de website www.info-coronavirus.be  of op 0800 14689.

Medische secretaresse Ann van Vreckem iedere werkdag van 8.30 u tot 12 u

 • Taak: onthaal, afspraken registreren en administratie
 • Om de raadplegingen vlot te laten verlopen adviseren wij jou om zoveel mogelijk tijdens haar aanwezigheid te bellen voor afspraken, inlichtingen en niet-medische vragen.
 • Ann gaat net zoals het artsenteam vertrouwelijk om met jouw medisch dossier.

Om de kwaliteit en de continuïteit van onze patiënten te kunnen blijven garanderen, zijn we genoodzaakt om vanaf 7/02/2020 tijdelijk een patiëntenstop door te voeren.
Indien u een GMD heeft in een andere praktijk gelieve dan geen online afspraak te maken en geen huisbezoeken aan te vragen.

Dienstverlening

Hiervoor kan je bij huisartsenpraktijk Minnenhof terecht:

 • acute ziekten (ook kinderen en baby’s)
 • opvolging van chronische ziekten zoals diabetes en hoge bloeddruk
 • alle vaccinaties
 • reisadvies
 • bloedafnames
 • hechtingen
 • uitstrijkjes
 • bevriezen van huidletsels zoals wratten
 • ECG (cardiogram) in het kader van preoperatief onderzoek
 • eerste hulp bij psychische problemen (geen psychotherapie)
 • vragen rond het levenseinde
 • palliatieve zorgen

Ons Team